image
image
image
image
image

Pomoc społeczna rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, oraz wyrównywanie szans rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym

Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspieranie w rozwoju edukacji

Ochrona i promocja zdrowia oraz aktywności fizycznej, a także polepszenie warunków bytu oraz wypoczynku oraz Inna pomoc finansowa

NIP: 8393228708 KRS: 0000964101

ul. Wczasowa 4

76-270 Ustka

mob. +48 509 706 261

fundacja@grandlubicz.pl

d.janczukowicz@grandlubicz.pl

Numer rachunku bankowego:

81 1240 1268 1111 0011 1448 6676

image
image